Všechny
Ostatní oznámení

VALNÁ HROMADA ZRUŠENA

16.03.2020 Redakce
Autor fotografie:V. Novotný
Vzhledem k omezení volného pohybu osob na území České republiky, které vstoupilo v platnost 16. března 2020 od 0.00 a potrvá do 24. března 2020 do 6.00 zrušil výkonný výbor RSHb MS plánované jednání valné hromady.

Vážení zástupci hokejbalových klubů,

vzhledem k usnesení vlády České republiky ze dne 15. března 2020 č. 215, kterým rozhodla s účinností od 16. března 2020 od 0.00 do 24. března 2020 do 6.00 o zákazu volného pohybu osob na území České republiky s výjimkou cest do zaměstnání, do zdravotnických zařízení, za rodinou a dalších nezbytných cest,

výkonný výbor Regionálního svazu hokejbalu Morava Sever

ZRUŠIL

JEDNÁNÍ 9. VALNÉ HROMADY REGIONÁLNÍHO SVAZU HOKEJBALU MORAVA SEVER PLÁNOVANÉ NA ČTVRTEK 19. BŘEZNA 2020 – 17:30.


O novém termínu jednání budeme klubové zástupce informovat v závislosti na vyvíjející se situaci s ohledem na platné usnesení vlády č. 194 ze dne 12. března 2020, kterým vláda v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlásila pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území České republiky nouzový stav a ve smyslu § 5 písm. a) až e) a § 6 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů, pro řešení vzniklé krizové situace, rozhodla o přijetí krizových opatření, tímto ve smyslu ustanovení § 5 písm. c) a § 6 odst. 1 písm. b) krizového zákona.

Dokumenty ke stažení:

Partneři českého hokejbalu