Zprávy RSHb

NSA na svých stránkách zveřejnila výzvu Provoz a údržba 2022

Národní sportovní agentura na svých stránkách zveřejnila výzvu Provoz a údržba 2022.

Všekeré informace k této výzvě naleznete na tomto odkaze:

https://agenturasport.cz/dotace/provoz-a-udrzba-2022/.

Zahájení příjmu žádostí: 1. 8. 2022 od 12:00 hod.

Ukončení příjmu žádostí: 31. 8. 2022 do 12:00 hod.

NSA navíc upozorňuje na následující:

Ve všech nových Výzvách, tj. nyní Provoz a údržba a Můj Klub - 2. kolo, je nová povinnost žadatele, která je považovaná za neodstranitelnou vadu žádosti.

Jedná se o to, že pokud žádost za žadatele podává jiný člen statutárního orgánu (například, kdy je kolektivním statutárním orgánem předseda a místopředseda nebo celý výkonný výbor ) nežli předseda, musí mít jiný člen statutárního orgánu pověření předsedy a to musí žadatel k žádosti přiložit. I přesto, že je to ve stanovách upraveno jinak. Pozor neplést si s plnou mocí, kdy za žadatele jedná zmocněnec na místo statutárního zástupce.

V případech, kdy není možné pověření od předsedy získat (například zdravotní důvody, dovolená apod.), to je taky nejčastější důvod, proč žádost rovnou nepodává předseda, ale jiný člen statutárního orgánu, doporučujeme se obrátit na NSA.