Ostatní oznámení

Ve čtvrtek 30.5. proběhne na Sokole tradiční Valná hromada

Valná hromada 2024 proběhne tradičně v salónku budovy TJ Sokol Poruba. Start Valné hromady je ve čtvrtek 30.5. v 17:00.

Na Valnou hromadu nemusí cestovat za klub tolik osob, kolik má klub hlasů. Postačí jeden klubový delegát, který dle klíče disponuje příslušným počtem hlasů.

POZVÁNKU NA VALNOU HROMADU 2024 NALEZNETE V DOKUMENTECH.

Pokud bude ze strany zúčastněných zájem cokoliv prokonzultovat, případně navrhnout jakékoliv změny týkající se aktuálního fungování regionu či soutěží, téma je potřeba si připravit a na jednání je možno jej otevřít.